Chống tủ

• Vật liệu: Thép mạ Niken
• Điểm nổi bật: có thể dừng lại ở điểm bất kì
• Độ mở: 75⁰, 90⁰ và 110⁰

Yêu cầu báo giá 0784.0784.90