Khóa kính lá chốt

Khóa kính chìa sắt, lá chốt đồng thời 2 cánh tiện dụng, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa, dày 5-8 mm

Yêu cầu báo giá 0784.0784.90