Ốc liên kết ren thưa

– Chất liệu: thân thép, phần cam từ vật liệu atimon
– Màu sắc: kẽm xanh hoặc theo yêu cầu
– Kích thước: 35/42/45mm

Yêu cầu báo giá 0784.0784.90