Piston nâng hạ giát giường

BỘ TAY NÂNG KÍCH THƯỚC DÀI 1.5M ĐI KÈM 2 PISTON 90KG + BỘ ỐC KÈM THEO
BỘ TAY NÂNG KÍCH THƯỚC DÀI 1.2M ĐI KÈM 2 PISTON 60KG + BỘ ỐC KÈM THEO
BỘ TAY NÂNG KÍCH THƯỚC DÀI 1.0M ĐI KÈM 2 PISTON 40KG + BỘ ỐC KÈM THEO

0784.0784.90 Zalo 0784.0784.90 Gửi yêu cầu báo giá